Home | De opdracht | Deskundigen | Informatie | Projecten | Manuals | Contact
Home | De opdracht | Deskundigen | Informatie | Projecten | Manuals | Contact |
 

Contact

Mevr. Trees van Dijk
Omgevingsdienst Midden-Holland
Telefoon: (0182) 545 574
E-mail:TvanDijk@odmh.nl

Gemeente Gouda
Gemeente Gouda De gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden Holland organiseren dit jaar alweer voor de 9e keer de wedstrijd Duurzame stad, in samenwerking met de Stichting Duurzame Stad. Gouda investeert in de huidige collegeperiode in een groene, klimaatbestendige stad met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie. Dat wil zij samen met iedereen in de stad bereiken, van jong tot oud, en van bedrijf, tot instelling tot huishouden. Een stad waar we zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de beschikbare groene ruimte. Het project duurzame stad draagt hier aan bij door leerlingen en daarmee wellicht ook hun ouders bewust te maken van de keuzes die zij maken voor verduurzaming. De eerste stap naar een duurzamere samenleving is bewustwording van eigen keuzes en mogelijkheden.

Maak Gouda duurzaam

Stichting Duurzame Stad
Heeft u vragen aan Stichting Duurzame Stad dan kunt u dat doen door een mail te sturen aan info@duurzamestad.nl.
Voor meer informatie over Stichting Duurzame Stad kunt u ook bellen met Bie Muusze, tel. 06 50644155

jaarverslag Duurzame stad Beleidsplan

beleidsplan Jaarverslag Duurzame Stad