Ontwerpopdracht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

Als lid van een ontwerpbureau krijgt iedere leerling de opdracht om een duurzame stad in de toekomst te ontwerpen. Thema’s zijn water, groen, biodiversiteit, energie, mobiliteit, stedenbouw, afval en voeding. In deze stad zijn de mensen veilig zijn voor het stijgende water en is een goed openbaarvervoer systeem. Leerlingen gaan gedurende drie maanden in de klas aan de slag. Er komt ter inspiratie een specialist op de scholen een lezing verzorgen. De leerlingen verzorgen in de raadszaal van de stad de eindpresentatie van hun ontwerp. Naast de plattegrond presenteert elke groep een aantal uitgewerkte plannen, details en thema’s binnen de stad. Een jury, bestaande uit specialisten en bestuurders besluiten wie de jaarlijkse hoofdprijs wint.